Združen opomin

Z verzijo 2019.007.001 smo pri Stopenjskem opominjanju na postavko omogočili pripravo združenih opominov, oz. opominov, kjer se vse stopnje opomina izpišejo na enem obrazcu (listu).

Združen opomin

Natisni