Gumb »Prenesi v OPZ«

Funkcija je namenjena prenosu podatkov o opravljenem delu delavcev v obračun plač.

Funkcijo se lahko aktivira na preglednici dela delavcev. Po aktiviranju funkcije se odpre nastavitveno okno prenosa:

  • Leto – izberemo leto za katerega prenašamo podatke.
  • Mesec – izberemo mesec za katerega prenašamo podatke.
  • Prenos nadur – izberemo opcijo ali se nadure izplačajo ali prenesejo v ure za koriščenje. Nastavitev je aktivna le pri metodi prenosa po opravljenih urah in stimulaciji (glej navodila za nastavitve)
  • Področje – vpišemo mapo v katero se bo shranila datoteka »Place.w-1« (metoda prenosa po pravljenih urah) ali »OPZZaposlebniOsnove,txt« (metoda prenosa po povprečni urni postavki), ki jo nato včitamo v program OPZ (obračun plač zaposlenim).
  • Brisanje obstoječih podatkov v izvozni datoteki – v kolikor je ta opcija vključena, se stari podatki v datoteki izbrišejo in se vpišejo samo novi. V nasprotnem se novi podatki dodajajo k starim.

 

Prenos sprožimo preko gumba »Potrdi«. Po končanem prenosu dobimo obvestilo:

Zapisi, ki so se prenesli v plače dobijo status Preneseni v OPZ.

Natisni