Kopiranje vrst obračuna - za gospodarstvo

Z uporabo kopiranja vrst obračuna, boste eno vrsto obračuna enostavno kopirali v novo. Pri tem se bodo kopirale vse nastavitve na vrsti obračuna razen šifre, ki jo morate ustrezno vnesti (program sicer ponudi prvo prosto – ne priporočamo uporabo le-te ampak nek logičen sistem številčenja vrst obračuna). Ob potrditvi kopiranja program (če imate urejeno kontiranje) zahteva potrditev nastavitev kontiranja. 

Več na spodnji povezavi:

Kopiranje vrst obračuna - gospodarstvo

Natisni