Zavihek Sprejem, odhod

Na zavihku Sprejem, odhod vpisujemo podatke vezane na sprejem in odhod oskrbovanca iz oskrbe.

·      Datum sprejema – vpišemo datum, ko bomo začeli oskrbovancu nuditi dogovorjeno oskrbo.

·      Knjiga gostov – v primeru, da oskrbovanca sprejmete v oskrbo v dom, potem zapišete številko pod katero ga vodite v knjigi gostov.

·      Vzrok sprejema – navedete vzrok, zaradi katerega je bil oskrbovanec sprejet v dom, na primer status invalida po ZDVTDP, kronično bolni…

·      Številka sobe – v primeru, da oskrbovanca sprejmete v oskrbo v dom, potem zapišete številko sobe tega oskrbovanca.

·      Oznaka perila, Pere sam – če je oskrbovanec prinesel perilo v dom, potem ga lahko označite in v to polje to oznako vpišete ter zapišete odločitev glede pranja perila.

·      Oskrba – izberete kategorijo oskrbe, ki jo boste nudili oskrbovancu.

·      Vrsta diete – izberete dieto/storitev, ki jo boste nudili oskrbovancu.

·      Mesto obrokov – izberete mesto, kjer bo oskrbovanec postrežen, na primer v sobi, skupni prostori…

·      Datum najave odhoda – v primeru, da oskrbovanec ali njegovi skrbniki najavijo odhod, potem vpišemo datum te najave v to polje.

·      Datum odhoda – vpišemo datum odhoda, ko je oskrbovanec odšel iz oskrbe.

·      Vzrok odhoda – izberemo med različnimi vzroki odhoda, na primer, premeščen v drug dom, odšel domov, smrt…

Natisni