Statistika

Če izberemo izpis Statistika, se odpre spodaj prikazano okno.

·      Šolsko leto – izberemo šolsko leto, za katerega bomo izpisovali normativ učiteljev.

·      Vrsta - izberemo med statistiko število otrok po podružnicah, učiteljih in razredih, ure po podružnicah, učiteljih in razredih, število po predmetih, podružnicah in razredih.

·      Opis liste - v polje lahko vnesemo besedilo, ki se bo izpisalo v glavi liste.

 

Kliknemo na gumb Tiskaj. Odpre se okno Izpisi. Označimo izpis – vzorec, ki ga želimo tiskati in kliknemo na gumb Predogled.

Natisni