Zavihek Knjiženje premij

Razdelek Premija delodajalca

Konto v breme – vpišemo ali izberemo konto iz šifranta

Konto v dobro – vpišemo ali izberemo konto iz šifranta

Element temeljnice – vpišemo ali izberemo iz šifranta

 

Razdelek Premija zaposlenega

Konto v breme – vpišemo ali izberemo konto iz šifranta

Konto v dobro – vpišemo ali izberemo konto iz šifranta

Element temeljnice – vpišemo ali izberemo iz šifranta

 

Delitev po ključih – označimo, da se premija pred knjiženjem razdeli po ključih, kot izplačila plač, nadomestil, povračil stroškov

 

Razdelek Premija zaposlenega iz neto plače

Šifra kreditodajalca – pod katero se obračunavajo in odtegnejo premije iz neto plač.

Konto v breme – vpišemo ali izberemo konto iz šifranta

Konto v dobro – vpišemo ali izberemo konto iz šifranta

Element temeljnice – vpišemo ali izberemo iz šifranta

Natisni