Promet artiklov po analitikah

Izpis je namenjen prikazu zbirnih podatkov o prometu po artiklih in analitikah oziroma skupinah artiklov. Osnovni pregled je na ravni artikel/analitika (ali skupina artiklov).

Najprej se odpre okno Pregled prometa artiklov po analitikah, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Tip skladišča – vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati.

Tip prometa - vpišemo oziroma izberemo tip prometa (prejem, izdaja, prenos, vse) za katerega želimo podatke pregledovati.

Uredi po – določimo kako bo izpis urejen (po šifri, nazivu, vrednosti prejema, vrednosti izdaje).

Šifra skladišča - vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča za katerega želimo podatke pregledovati.

Datum - vpišemo oziroma izberemo obdobje za katerega želimo podatke pregledovati.

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati.

Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov.

Klasifikacija - vpišemo oziroma izberemo klasifikacije za katere želimo podatke pregledovati.

Konsignant - vpišemo oziroma izberemo stranke - konsignante za katere želimo podatke pregledovati.

Dobavitelj - vpišemo oziroma izberemo stranke - dobavitelje za katere želimo podatke pregledovati.

Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katere želimo podatke pregledovati.

Stranka - vpišemo oziroma izberemo stranke za katere želimo podatke pregledovati.

Stroškovno mesto – vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta za katera želimo podatke pregledovati.

Višje stroškovno mesto – vpišemo oziroma izberemo višja stroškovna mesta za katera želimo podatke pregledovati.

Stroškovni nosilec – vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce za katere želimo podatke pregledovati.

Višji stroškovni nosilec – vpišemo oziroma izberemo višje stroškovne nosilce za katere želimo podatke pregledovati.

Delovni nalog – vpišemo delovne naloge po katerih želimo podatke pregledovati.

Referent – vpišemo oziroma izberemo referente za katere želimo podatke pregledovati.

Analitika – vpišemo oziroma izberemo analitike po katerih želimo podatke  pregledovati.

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Na desni strani določimo tudi naslednje:

Upoštevaj otvoritev – izberemo ali se otvoritveni podatki prikazujejo , ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost).

Zbirne količine – izberemo ali se zbirne količine prikazujejo , ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost).

 

V nadaljevanju določimo, kako želimo izpis prikazati. Na voljo so naslednje možnosti: po gručah artiklov, klasifikacijah, kontih, strankah, stroškovnih mestih, višjih stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih, višjih stroškovnih nosilcih, delovnih nalogih, referentih in analitikah.

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski. Zaporedje nivojev je naslednje:

prikaz zbirnih podatkov za izbrano analitiko/skupino artiklov

prikaz artiklov za izbrano šifro analitike/skupine artiklov iz preglednice prvega nivoja

Natisni