Verzija 2019.16.004

Knjiga prejetih računov

Na računu je na zavihku knjiženje prikazano polje Opis.

Materialno skladiščno poslovanje

Odpravljena težava pri izračunu nabavne cene na predprejemu pri uporabnikih, ki niso zavezanci za DDV.

Odpravljena težava pri obračunavanju odbitnega deleža v primeru trimesečnih zavezancev za DDV.

 

 

Natisni