Vnos nove občine

Novo občino vnesemo tako, da pritisnemo na gumb za vnos zapisov. Odpre se nam okno, ki je prikazano na spodnji sliki:

Šifra – vpišemo šifro občine. Pri vnosu šifranta občin svetujem, da se držite http://www.stat.si/katalogrds/start.html.

Naziv – vpišemo naziv občine.

Izpostava ZZZS – vpišemo, kateri ZZZS ima izpostavo v občini.

Upravna enota – vpišemo, pod katera upravno enoto spada občina.

Opomba – vpišemo zaznamek, vezan na to občino.

Natisni