Verzija 2018.07.002 z dne 28.05.2018

Obračun storitev

  • V šifrantu Predvidene storitve je urejeno brisanje Količine

 

Materialno skladiščno poslovanje

  • Odpravljena težava, ko se je pri zagonu programa pojavilo obvestilo »Napaka pri pripravi povezav za kartico pogodbe«, kar pa dejansko ni vplivalo na delovanje programa.

Sociala, zdravstvo in obračun

  • Sociala - Stanovalec: urejen vnos sobe pri novo sprejetem stanovalcu
  • Zdravstvo - Zdravstveni karton: urejen vnos diagnoz, da se zapiše tako opis kot šifra diagnoze glede na to, kaj izberemo
  • Delo - Skupni vnos storitev: urejen zapis Datuma do, pri vnosu dodatnih storitev iz oskrbe
  • Delo/Recepcija - Odhodi/prihodi: urejen vnos odhodov in prihodov
  • Obračun - Predobračun: urejeno delovanje predobračuna
  • Pomoč na domu - Prošnje: odpravljena napaka pri vnosu prošenj na Pomoči na domu

 

Natisni