Relacije

Šifrant relacij je namenjen vnosu cen javnega prevoza ali oddaljenosti v kilometrih zaradi obračuna stroškov prevoza na delo

Šifra relacije – vpišemo šifro relacije.

Naziv relacije – vpišemo ime kraja bivališča, od koder se vozijo zaposleni na izbrani relaciji.

Kilometri – vpišemo razdaljo v kilometrih od kraja bivališča do delovnega mesta in nazaj.

Znesek prevoza – vpišemo ceno javnega prevoza oz. dnevni znesek nadomestila za prevoz na delo.

Opombe – poljubno.

Natisni