Verzija 2018.15.001 z dne 23.11.2018

Odpremni nalogi

 • Pri pripravi zbirnih računov je dodana možnost izbire Odpremnih nalogov iz več knjig naročil.
 • Dodatne funkcionalnosti na funkciji "Množično spreminjanje cen"
  • Omogočeno hitro iskanje stranke v poljih Naročnik in Plačnik
  • Nekoliko spremenjen način preskakovanja polj z Tab.
  • Dodana možnost prikaza cene iz cenika
  • Dodana je možnost priprave računa za posamično stranko

 

Naročila dobaviteljem in Prevzemi

 • Dodana je možnost prepisa opisov iz naročila v prevzem
 • Dodana je možnost prikaza informativnih podatkov o napovedi zaloge pdobno kot na strani kupcev. Prikaz je vezan na varnosti sistem.

 

Potrjevanje naročil

 • Pri prenosu v čakalno vrsto se prenaša Znesek brez ddv. Devizni znesek se polni samo v primeru, ko je denarna enota različna od domače enote.

 

 • Na prvem dokumentu v Letu/Knjigi kjer se odpira možnost vnosa številke se fokus postavi kot v primeru novih nadaljnih dokumentov npr. račun gre fokus na stranko.

 

Natisni