Kazalniki osnovnih sredstev

Pripomoček nam omogoča pregled kazalnikov osnovnih sredstev po želji uporabnika.

OLAP preglednica  nam omogoča pregled izbranih postavk po želji uporabnika. Zgoraj nad razpredelnico so podatki katere imamo na voljo, ter jih lahko poljubno urejamo, zbiramo…Ko si uredimo želeno postavitev podatkov lahko tako razpredelnico natisnemo , shranimo , izvozimo v Excel , ali pa odpremo že shranjeno postavitev podatkov .

S klikom na gumb , lahko želeni razpored podatkov (vknjižb) še grafično prikažemo.

 

 

Natisni