Poračun proizvodnih cen

Pripomoček je namenjen osveževanju lastnih (proizvodnih) cen izdelkov izdelanih (prejetih) po delovnih nalogih. Lastna (proizvodna) cena izdelka se v prejem zapiše ob knjiženju prejema izdelka po delovnem nalogu glede na takratne skupne lastne vrednosti elementov delovnega naloga. Ker se lahko te lastne vrednost elementov delovnih nalogov iz različnih razlogov  kasneje spremenijo (sprememba cene materiala, dodajanje materialov, delavcev, strojev, ostalih stroškov na delovni nalog) ta pripomoček ponovno preračuna lastne cene izdelkov in jih popravi (spremeni) v prejemih materialnega skladiščnega poslovanja. Pripomoček izvede tudi prevrednotenje prometa v materialnem skladiščnem poslovanju. Trajanje obdelave je lahko daljša (predvsem zaradi prevrednotenja prometa)!

Po izbiri pripomočka se odpre naslednje okno:

·      Leto –  vnesemo leto delovnih nalogov za katere želimo osvežiti proizvodne cene.

·      Knjiga DN  –  vnesemo knjigo delovnih nalogov za katere želimo osvežiti proizvodne cene.

·      Številka od do –  vnesemo (izberemo) razpon številk delovnih nalogov za katere želimo osvežiti proizvodne cene.

·      Datum DN od do – vnesemo datumski razpon delovnih nalogov za katere želimo osvežiti proizvodne cene.

·      Datum zaključka DN od do – vnesemo datumski razpon zaključka delovnih nalogov za katere želimo osvežiti proizvodne cene.

 

Poračun izvedemo preko gumba »Potrdi«. Po izvedenem poračunu nas program o tem obvesti z ustreznim obvestilom.

Natisni