Glavno programsko okno

Ob zagonu poljubnega programa SAOP, ki deluje v okolju Windows, se najprej odpre glavno programsko okno, ki ga vidimo na spodnji sliki. Razdeljeno je na dva dela: v levem so meniji, v desnem pa podmeniji, ki pripadajo posameznim menijem.

Glavno programsko okno je torej izhodišče, saj omogoča sprehajanje po raznih sklopih programa. V imenu vsakega menija je podčrtana ena črka. Če pritisnemo in pridržimo tipko Alt ter hkrati pritisnemo tipko s podčrtano črko, se v desnem delu okna prikažejo podmeniji, ki sodijo v izbrani meni. Ime trenutno aktivnega menija je izpisano v modri barvi. Tudi med ukazi v meniju je eden vedno modre barve. Med ukazi se pomikamo s smernima tipkama »gor« in »dol«. Ko označimo primernega, ga poženemo s pritiskom na tipko Enter. Seveda pa vse našteto še hitreje naredimo z miško.

Natisni