Izbira predmetov

V kolikor želite, da vam program sam izbere najcenejše predmete, ne glede na to, kateri ponudnik jih ponuja, potem v zavihku kliknite na gumb »Izbira predmetov«. Ta opcija je aktivna samo, če je v splošnih podatkih javnega naročila določeno, da ne gre za izbiro celotne ponudbe. V tem primeru je mogoča tudi izbira po sklopih. Odpre se okno Pregled predračunov:

V preglednici so prikazani vsi predračuni trenutnega javnega naročila – kolikor različnih predračunov ( ki so pravočasni, primerni, sprejemljivi, popolni) smo vnesli, toliko dodatnih kolon ima preglednica.

V polje Toleranca (%) lahko vnesete odstotek, kateri je še sprejemljiv za odstopanja cene od minimalne vnesene cene. Program vam bo te cene obarval z rumeno.

Program bo izbral najcenejše predmete (v primeru izbire po sklopih, bo program izbral predmete vključene v odprti sklop) tudi sam s klikom na gumb Izbira najcenejših predmetov. Ozadje vrstic predmetov se obarva zeleno, ozadje neizbranih predmetov pa ostane belo. V teh belih vrsticah je potrebna ročna izbira:

·      V primeru, da imamo izbiro po zaprtih sklopih, potem program opozori v primeru, da izbiramo predmet iz sklopa, ki nima najnižje vrednosti. Če pa označimo enega od predmetov zaprtega sklopa iz ponudbe z najnižjo vrednostjo (upoštevan DDV in popust), potem bo program istočasno izbral vse predmete te ponudbe.

·      V primeru, da imamo za en predmet zabeleženih več enakih minimalnih cen, nas program na to opozori in avtomatsko izbiro moramo dokončati ročno (te vrstice bodo ostale belo obarvane, ostale pa bodo zelene).

Izbiro zaključimo s klikom na gumb Izbira je zaključena.

S tem se bodo zaklenila polja na zavihku Prejete ponudbe in na zavihku gumb Izbira najugodnejšega ponudnike in gumb Izbira predmetov. Aktivirali se bodo izpisi na zavihku Izbira, izbrani ceniki se bodo prepisali v cenike predmetov naročanja (artiklov) z datumom Veljavnost predračuna od kot Datum začetka cenika in Veljavnost predračuna do kot Datum konca cenika.

 

Natisni