Prijavni podatki v eRegistrator

Da bi lahko dostopal do eRegistratorja mora kličoči odjemalec zagotoviti naslednje podatke:

  •             Ime MS SQL strežnika oziroma njegove instance, na kateri se nahajajo podatkovne baze SAOP iCentra
  •             Ime podatkovne baze šifrantov SAOP iCentra, v kateri so shranjeni metapodatki eRegistratorja
  •             Prijavno ime in geslo za prijavo v MS SQL, ki mora imeti pooblastilo za dostop do podatkovnih baz SAOP iCentra SAOPsf in SAOPtmp.
  •             Identifikacijo operaterja in geslo za delo s SAOP iCentrom – če uporabljamo za prijavo v delo z SAOP iCentrom Windows prijavo parametra nista potrebna, ker se določi operater iCentra iz Windows prijave. Operater SAOP iCentra mora imeti v SAOP iCentru ustrezna pooblastila, ki mu omogočajo delo z želenimi dokumenti.
  • Identifikacijsko geslo kličoče aplikacije – identifikacijsko geslo pripravi administrator eRegistratorja v Povezavi z zunanjimi odjemalci administratorskega dela SAOP iCentra. Identifikacijsko geslo mora biti aktivno.

Natisni