Verzija 2020.13.001 z dne 25.09.2020

Dnevne obdelave – opominjanje

Vsi izpisi opominov so posodobljeni na podatku v naslovu »datum zapadlosti do«. Prikazuje se najvišji datum valute iz postavk opomina.

Natisni