Izpis opominov za združene UPN in trajnike

V modulu Obračun storitev lahko združimo za plačilo več računov na en UPN ali trajnik. To naredimo v primeru, ko imamo na šoli več otrok iz iste družine oziroma ima več otrok istega plačnika. Obstaja tudi možnost, da iz modula Spremljanje plačil računov za združene UPN ali trajnike natisnete en opomin.

Izpis opominov za združene UPN in trajnike

Natisni