Kartica analitike

Izpis je namenjen pregledu kartice izbrane analitike. Osnovni prikaz je na ravni vrstice prometa.

Najprej se odpre okno Kartica analitike, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Leto – vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo dokumente pregledovati.

Tip skladišča - vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo dokumente pregledovati.

Tip prometa - vpišemo oziroma izberemo tip prometa za katerega želimo dokumente pregledovati.

Uredi po - določimo kako bo izpis urejen (po šifri artikla, zaporedju vnosa).

Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo dokumente pregledovati.

Skladišče - vpišemo oziroma izberemo skladišče za katerega želimo dokumente pregledovati.

Stranka – vpišemo oziroma izberemo stranke za katere želimo dokumente pregledovati.

Stroškovno mesto – vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta za katera želimo podatke pregledovati.

Višje stroškovno mesto – vpišemo oziroma izberemo višja stroškovna mesta za katera želimo podatke pregledovati.

Stroškovni nosilec – vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce za katere želimo podatke pregledovati.

Višji stroškovni nosilec – vpišemo oziroma izberemo višje stroškovne nosilce za katere želimo podatke pregledovati.

Delovni nalog – vpišemo delovne naloge po katerih želimo podatke pregledovati.

Referent – vpišemo oziroma izberemo referente za katere želimo podatke pregledovati.

Analitika – vpišemo oziroma izberemo analitike po katerih želimo podatke  pregledovati.

Konto - vpišemo oziroma izberemo konte zaloge za katere želimo podatke pregledovati.

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Vsaka analitika na svojo stran – če je ta opcija potrjena, potem se za vsako analitiko (SM, SN, skupina artiklov, klasifikacije,.. kar je bilo pač izbrano) izpis nadaljuje na novi strani.

 

Na desni strani določimo tudi naslednje:

Zbirne količine – izberemo ali se otvoritveni podatki prikazujejo , ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost).

 

V nadaljevanju določimo, kako želimo izpis prikazati. Na voljo so naslednje možnosti: po stranki, stroškovnem mestu, višjem stroškovnem mestu, stroškovnem nosilcu, višjem stroškovnem nosilcu, delovnem nalogu, referentu, analitiki ali kontu.

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski. Zaporedje nivojev je naslednje:

prikaz podatkov o izbrani analitiki

prikaz kartice za izbrano šifro izbrane analitike iz preglednice prvega nivoja

Natisni