Ureditev šifranta storitev v Obračunu storitev

Veliko strank nima ustrezno urejenega šifranta storitev in posledično izstavlja napačne račune (npr.: javni zavod po 94. členu ZDDV-1 ni zavezanec za DDV, na računu pa obračunani DDV vseeno prikazuje, kar je napačno). Zato vam priporočamo, da preverite in uredite šifrant storitev v programu Obračun storitev.

Ureditev šifranta Storitev

Natisni