Osnovna sredstva in drobni inventar

Program nam služi za vnašanje novih osnovnih sredstev in drobnega inventarja hkrati pa tudi za popravljanje že obstoječih zapisov. Ko se odločimo za vnos novega zapisa se na ekranu srečamo z vnosom podatkov v petih zavihkih: Osnovni podatki, Spremembe, Obračun za osnovno sredstvo, Opombe in Dogodki.

Natisni