Glavni menu

Po zagonu programa Obračun obresti se odpre glavno programsko okno, ki je prikazano na spodnji sliki.

Glavno programsko okno je izhodišče, saj omogoča sprehajanje po vseh sklopih programa. Za začetek si oglejmo kratek opis menijev in podmenijev, ki so razporejeni v njih.

  • Obračun – omogoča obračun obresti in izpisovanje le-teh (Alt + O).
  • Amortizacijski načrt – omogoča izdelavo in izpis amortizacijskega načta (Alt + A).
  • Šifranti – pri delu z množico podatkov nam pomagajo šifranti, kjer hranimo podatke o strankah, obresti in vrstah obračunov (Alt + F).
  • Nastavitve programa – na tem mestu prilagodimo nastavitve, povezane z modulom OBR in povezavo z ostalimi moduli.
  • Poročila – tu si lahko izberemo poročila (ki nam jih je oblikoval SAOP po naročilu) za uporabo v  OBR.
  • Zapri – s tem ukazom zapustimo program.

Natisni