Gumb »Razpis proizvodnje«

Funkcija je namenjena prenosu (razpisu) plana proizvodnje v delovne naloge. Pri tem lahko to izvedemo za več različnih artiklov hkrati.

Po izboru gumba »Razpis proizvodnje« se odpre preglednica Razpis proizvodnje v kateri so prikazane samo vrstice plana, ki še niso razpisane.

V preglednici izberemo eno ali več vrstic (CTRL + levi klik miške; ali gumb »Izberi vse«) za katere želimo razpisati proizvodnjo.

Razpis nadaljujemo preko gumba »Izberi«, ki odpre nastavitveno okno razpisa:

 

Zavihek »Splošno«:

 • Združevanje DN po šifri izdelka – v kolikor je opcija vklopljena, se bo za eno šifro artikla iz izbranih vsrtic plana tvoril en delovni nalog (združevanje), v nasprotnem se bo za vsako vrstico plana (tudi, če gre za iste artikle) tvoril svoj delovni nalog. V kolikor je vklopljena razgradnja po vseh nivojih in ni vklopljena opcija združevanja DN po šifri izdelka, se podatek o naročilu kupca in vrstici naročila prenese tudi na podrejene delovne naloge. Seveda v primeru, če se vrstica plana nanaša na vrstico naročila kupca.
 • Zaokroževanje količine DN – nastavitev sistema zaokrožitve razpisane količine delovnega naloga.
 • Rok izdelave –  nastavitve vezane na izračun roka izdelave delovnih nalogov:
 • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum roka izdelave vsem delovnim nalogom,
 • Dni pred datumom odpreme – vnesemo število (delovnih) dni za katere je rok izdelave delovnih nalogov pred datumom odpreme iz plana (v primeru vključene opcije združevanja DN po šifri izdelka, se upošteva za en izdelek najzgodnejši datum odpreme).
 • Datum pričetka izdelave –  nastavitve vezane na izračun datuma pričetka izdelave delovnih nalogov:
 • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum pričetka izdelave vsem delovnim nalogom,
 • Izračun po pretočnem času – datum pričetka izdelave se izračuna glede na pretočni čas izdelave izdelka (rok izdelave delovnega naloga – število delovnih dni iz pretočnega časa izdelka),
 • Izračun po dnevni količini – datum pričetka izdelave se izračuna glede na dnevno količino izdelave izdelka (rok izdelave delovnega naloga – razpisana količina/dnevna količina izdelka).
 • Knjiga delovnih nalogov – izbor knjige delovnih nalogov v katero razpisujemo proizvodnjo.
 • Vpis analitik – možnost vpisa analitik (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent), ki naj se vpišejo v delovne naloge. Tako vnesene analitike se bodo prenesle na delovne naloge le, če na zavihku »Povezava z NK« ni vklopljen prenos analitike iz naročila kupca ter, če je na knjigi delovnih nalogov vklopljen prenos analitik (SM, SN, referent).
 • Leto delovnih nalogov – določimo v katerem letu se bodo razpisali delovni nalogi (izbiramo lahko med: leto iz plana, tekoče leto, leto iz datuma odpreme)
 • Knjiga delovnih nalogov – izbor knjige delovnih nalogov v katero razpisujemo proizvodnjo.
 • Vzemi knjigo DN iz artikla – v kolikor je opcija vklopljena potem se delovni nalog za artikel iz plana odpre v knjigi določeni v matičnih podatkih artikla.

 • Razgradnja – izberem ali se bodo delovni nalogi razpisali samo za artikle iz vrstic plana (opcija »Eno nivojsko«) ali pa se bodo razpisali tudi njihovi odrejeni sestavi (opcija »Vsi nivoji«). Pravila za razpis podrejenih delovnih nalogov definiramo na zavihku »Podrejeni DN«.
 • Avtomatsko dodeli serijo izdelka - v kolikor je opcija vklopljena  potem se za izdelke, ki se spremljajo po serijah avtomatsko v delovnem nalogu kreira tudi serija po sistemu določenem v nastavitvah okolja (ključ VRPSERIJA).
 • Avtomatsko dodeli serijske številke - v kolikor je opcija vklopljena (ü) potem se v delovnem nalogu izpolnita podata »Serijska št. od« in »Serijska št. do« po sistemu določenem v nastavitvah okolja (ključ VRPSERST).

 

Zavihek »Povezava NK«:

Zavihek je aktiven le, če na zavihku »Splošno« ni izbrana opcija združevanje DN po šifri izdelka.

 • Stroškovno mesto NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese stroškovno mesto.
 • Stroškovni nosilec NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese stroškovni nosilec.
 • Referent NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese referent.
 • Sestavnica iz NK – v kolikor je opcija vklopljena, se pri izdelavi delovnega naloga upošteva sestavnica izdelka iz vrstice naročila kupca (če je vrstica plana nastala iz naročila kupca), v nasprotnem se upošteva veljavna standardna sestavnica izdelka. Opcija ni aktivna v primeru vklopljenega združevanja DN po šifri izdelka.
 • Naziv artikla NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese naziv artikla (v opombo delovnega naloga).
 • Opis artikla NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese opis artikla (v opombo delovnega naloga).
 • Tekst v glavi NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese tekst glave (v glavo dokumenta delovnega naloga).
 • Tekst v nogi NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese tekst noge (v nogo dokumenta delovnega naloga).

Preko gumba »Potrdi« izvedemo razpis proizvodnje.

 

Zavihek »Podrejeni DN«:

Zavihek je aktiven le, če je na zavihku »Splošno« izbrana opcija Razgradnja »Vsi noviji«.

 • Knjiga delovnih nalogov – izbor knjige delovnih nalogov v katero razpisujemo podrejene naloge.
 • Vzemi knjigo DN iz artikla – v kolikor je opcija vklopljena  potem se delovni nalog za artikel iz plana odpre v knjigi določeni v matičnih podatkih artikla.
 • Izloči artikle planirane po minimalnih zalogah – v kolikor je opcija vklopljena  potem se razpišejo podrejeni delovni nalogi le do nivoja sestavnice artikla iz plana, ki ima v matičnih podatkih artiklov označeno, da se planira po minimalnih zalogah; v nasprotnem se podrejeni delovni nalogi razpišejo po vseh nivojih sestavnice artikla iz plana.
 • Samo podrejeni nivo – v kolikor je opcija izbrana se bodo razpisali samo delovni nalogi za artikle v izbranih vrsticah plana ter delovni nalogi prvega neposrednega nivoja sestvnic teh artiklov. 
 • Rok izdelave –  nastavitve vezane na izračun roka izdelave podrejenih delovnih nalogov:
  • Brez – rok izdelave se ne določi.
  • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum roka izdelave vsem delovnim nalogom.
  • Dni pred pričetkom izdelave nadrejenega – vnesemo število (delovnih) dni za katere je rok izdelave podrejenih delovnih nalogov pred datumom pričetka izdelave nadrejenega naloga).
 • Datum pričetka izdelave –  nastavitve vezane na izračun datuma pričetka izdelave podrejenih delovnih nalogov:
  • Enako nadrejenemu – podrejeni delovni nalog ima datum pričetka izdelave enak datumu pričetka izdelave nadrejenega delovnega naloga.
  • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum pričetka izdelave vsem podrejenim delovnim nalogom.
  • Izračun po pretočnem času – datum pričetka izdelave se izračuna glede na pretočni čas izdelave izdelka (rok izdelave podrejenega delovnega naloga – število delovnih dni iz pretočnega časa izdelka).
  • Izračun po dnevni količini – datum pričetka izdelave se izračuna glede na dnevno količino izdelave izdelka (rok izdelave podrejenega delovnega naloga – razpisana količina/dnevna količina izdelka).
 • Izračun količine –  nastavitve vezane na izračun količine podrejenih delovnih nalogov:
  • Celotna količina – podrejeni delovni nalog ima količino enako količini s katero vstopa podrejeni sestav v nadrejeni sestav (ne glede na zalogo).
  • Manjkajoča količina – izračuna se predvidena zaloga podrejenega sestava  na dan pričetka izdelave, če je ta manjša od 0, se razpiše podrejeni delovni nalog za manjkajočo količino.
  • Razlika do minimalne količine – enaka metoda, kot v opciji »Manjkajoča količina«, le da se tu razpisuje količina do minimalne zaloge (ne do zaloge 0).
  • Kanban – izračuna se predvidena zaloga podrejenega sestava  na dan pričetka izdelave, če je ta manjša od minimalne zaloge, se razpiše podrejeni delovni nalog za razliko med maksimalno zalogo in izračunano predvideno zalogo.
 • Zaokroževanje količine – izbor načina zaokrožitve izračunane količine s katero se bo odprl podrejeni delovni nalog.
 • Podrejeni prevzame serijo nadrejenega – v kolikor je opcija vklopljena potem se na podrejene delovne naloge v primeru, da vsebuje izdelek v šifrantu artiklov dodatno lastnost NADRSER z vrednostjo Da, prenese serija iz nadrejenega delovnega naloga

 

Preko gumba »Potrdi« izvedemo razpis proizvodnje.

Preko gumba »Nastavitve« lahko nastavimo (predlagane ali privzete vrednosti), ki se pojavijo ob aktiviranju okna obdelave. Dostop do nastavitev obdelave lahko nepooblaščenim operaterjem preprečimo preko aplikacijskega varnostnega sistema

 

 

Natisni