Priprava internega akta za davčno potrjevanje izdanih računov

Navodila kako si lahko z iCentom pomagate pripravit interni akt so v prilogi.

Interni akt DPR

Natisni