Verzija 2019.10.001 z dne 02.08.2019

Dnevne obdelave - Plačevanje

  • Odpravljena je napaka pri uvozu zbirnih izpiskov. 

Natisni