Verzija 2019.08.001 z dne 21.06.2019

  • Odpravljena nepravilnost v primeru pošiljanja e-računov s trajnimi nalogi po elektronski poti. V določenih primerih se je pojavilo opozorilo: "Ovojnica ne ustreza shemi. Napaka v vrstici 34 in stolpcu 7! ...".
  • Spremenjen način knjiženja računov z avansi v DK in DDVn.

Natisni