Verzija 2020.05.007

Obračun plač zaposlenim

  • Obrazci REK
    • Urejena priprava obrazcev REK-1 za vrsto dohodka 1190 - krizni dodatek.
    • Urejena priprava obrazcev REK-1 v primeru negativnega zneska v polju 201-osnova za dohodnino.
    • Urejena priprava obrazcev REK-1 za vrsti dohodka 1002 in 1004​ v primeru obračuna bonitet.
    • Urejen prenos v plačilni promet v primeru vrst dohodka 1002 in 1004 in obračuna bonitet.

Natisni