Izvoz šifranta Delavci

Podatke iz šifranta  Delavci izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb   - Izvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz.

·      Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki o delavcih.

Podatki se izvozijo v datoteko z imenom DNDelavci.txt.

Natisni