Začetni uvoz obračunov

Začetni uvoz obračunov

POZOR! Nepravilna ali neprimerna izvedba začetnih uvozov lahko povzroči izgubo podatkov. Pred izvedbo začetnih uvozov si preberite splošne napotke v poglavju Začetni uvozi. Priporočamo tudi, da se pred izvedbo začetnih uvozov  posvetujete s svetovalcem iz podjetja SAOP. Če pri kateremkoli uvozu iz te skupine pride do napake, se po končanih uvozih zbrišejo vsi podatki v tabelah iz te skupine.

 

V nadaljevanju so opisani podatki, ki se uvažajo ter tabela, v katero se uvaža in datoteka, iz katere se podatki uvažajo:

Opis podatkov

Ime tabele

Ime datoteke

Nastavitve obračunov

OPZObracunSplosno

OD-ObrSp.txt

Obračun zaposlenih

OPZObracunZaposleni

OD-ObDel.txt

Obračunske vrstice zaposlenih

OPZObracunNepVrstice

OD-Obrac.txt

Obračun prispevkov iz plač

OPZPrispevkiZapIz

OD-ObPDe.txt

Obračun prispevkov na plače

OPZPrispevkiZapNa

OD-ObPNa.txt

Obračun mesečnih seštevkov

OPZObracunMesSest

OD-ObrMe.txt

Obračun kreditov

OPZObracunKreditov

OD-ObrKr.txt

 

Natisni