Evidentiranje rezervacije in odpovednega roka

Rezervacijo in odpovedni rok v modulu iCenter Sociala, zdravstvo in obračun lahko vnašamo na dva načina. Izbira načina vnosa je odvisna od vašega cenika rezervacije in odpovednega roka:

  • Če je cena rezervacije in odpovednega roka fiksno določena glede na kategorijo sobe v kateri bo stanovalec bival, se podatki vnašajo na formi Sociala – Stanovalec.

  • V kolikor pa je cena rezervacije in odpovednega roka enaka ceni oskrbnega dne zmanjšani za znesek prehrane, rezervacijo in odpovedni rok vnašate preko Delo – Odsotnosti. 

Evidentiranje rezervacije in odpovednega roka v modulu SZO

 

Natisni