Enotni kontni načrt za gospodarstvo

/images/nov_kontni_plan_0.pdf

V Uradnem listu RS, št. 78/2012 z dne 15.10.2012 je objavljen Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije.

Enotni kontni okvir nadomešča pet do sedaj veljavnih kontnih okvirov in katerega uporaba je obvezna od 1. Januarja 2013 dalje.

 Enotni kontni načrt za gospodarstvo

Natisni