Koriščenje dopusta preteklega leta – možnost vnosa zadnjega meseca za koriščenje na zaposlenega

Dopolnili smo funkcionalnost, ki se nanaša na zadnji mesec za koriščenje dopusta preteklega leta. Ne glede od kje dostopate do preglednice Dopusti po zaposlenih (iz Kadrovske evidence ali iz Obračuna plač), lahko na vnosnem oknu za dopust pri posameznem zaposlenem določite zadnji mesec za koriščenje dopusta preteklega leta samo zanj, individualno.

Koriščenje dopusta preteklega leta – možnost vnosa zadnjega meseca za koriščenje na zaposlenega

Natisni