Gumb »Rezervacije«

Funkcija je namenjena prenosu (rezervaciji) plana proizvodnje v rezervacijske delovne naloge. Na ta način za vrstice iz plana »rezerviramo« potrebo po njihovih sestavinah. Vsaka vrstica plana dobi svoj rezervacijski delovni nalog.

Po izboru gumba »Rezervacije« se odpre nastavitveno okno rezervacij:

 

 

 • Leto od do – rezervacije lahko omejimo na izbrana leta plana.
 • Zap.Številka od do – vnsemo (izberemo) razpon zaporednih številk plana za katere izvajamo rezervacije.
 • Naročnik od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer strank naročnikov za katere izvajamo rezervacije.
 • Datum odpreme od do – vnsemo (izberemo) razpon datumov odprem plana za katere izvajamo rezervacije.
 • Artikel od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer artiklov za katere izvajamo rezervacije.
 • Skladišče od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer skladišč za katere izvajamo rezervacije.
 • Knjiga naročila od do – vnsemo (izberemo) razpon knjig naročil kupcev plana za katere izvajamo rezervacije.
 • Leto naročila od do – vnsemo (izberemo) razpon let naročil kupcev plana za katere izvajamo rezervacije.
 • Številka naročila od do – vnsemo (izberemo) razpon številk naročil kupcev plana za katere izvajamo rezervacije.
 • Kupčevo naročilo – vnesemo originalno oznako (številko naročila) kupca za katerega izvajamo rezervacijo.
 • Skupina artikla od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer skupin artiklov za katere izvajamo rezervacije.
 • Klasifikacija artikla od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer klasifikacij artiklov za katere izvajamo rezervacije.
 • Oddelek artikla od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer oddelkov artiklov za katere izvajamo rezervacije.
 • Knjiga rezervacij – izbor knjige delovnih nalogov v katero izvjamao rezervacije.
 • Razgradnja – izberemo eno ali več nivojsko razgradnjo rezervacijskih delovnih nalogov. Pri eno nivojski se bo za vsako vrstico plana odprl en sam delovni nalog (za artikel iz vrstice plana). Pri več nivojski rezervaciji bo program samodejno razpisal rezervacijske delovne naloge tudi za vse ostale nivoje (polizdelke) artikla iz plana.
 • Izloči artikle planirane po minimalnih zalogah – v kolikor je opcija vklopljena (ü) potem se razpišejo podrejeni delovni nalogi le do nivoja sestavnice artikla iz plana, ki ima v matičnih podatkih artiklov označeno, da se planira po minimalnih zalogah; v nasprotnem se podrejeni delovni nalogi razpišejo po vseh nivojih sestavnice artikla iz plana.
 • Sestavnica iz NK – v kolikor je opcija vklopljena, se pri izdelavi rezervacjskega delovnega naloga upošteva sestavnica izdelka iz vrstice naročila kupca (če je vrstica plana nastala iz naročila kupca).
 • Samo podrejeni nivo – v kolikor je opcija izbrana se bodo rezervacijski delovni nalogi izdelali samo za artikle iz izbranih vrstic plana in prvi neposredni nivo njihovih sestavnic.
 • Datumi iz vrstice plana – v kolikor je opcija vklopljena, se pri izdelavi rezervacjskega delovnega naloga kot rok izdelave in datum pričetka izdelave dodeli datum »Rok rezervacija« iz vrstice plana. Izbira te opcije zapre možnost določitve/izbire naslednjih opcij:
 • Rok izdelave –  nastavitve vezane na izračun roka izdelave rezervacijskih delovnih nalogov:
  • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum roka izdelave vsem delovnim nalogom,
  • Dni pred datumom odpreme – vnesemo število (delovnih) dni za katere je rok izdelave delovnih nalogov pred datumom odpreme iz plana.
 • Datum pričetka izdelave –  nastavitve vezane na izračun datuma pričetka izdelave rezervacijskih delovnih nalogov:
  • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum pričetka izdelave vsem delovnim nalogom,
  • Izračun po pretočnem času – datum pričetka izdelave se izračuna glede na pretočni čas izdelave izdelka (rok izdelave delovnega naloga – število delovnih dni iz pretočnega časa izdelka),
  • Izračun po dnevni količini – datum pričetka izdelave se izračuna glede na dnevno količino izdelave izdelka (rok izdelave delovnega naloga – razpisana količina/dnevna količina izdelka).
 • Rok izdelave podrejeni –  nastavitve vezane na izračun roka izdelave podrejenih rezervacijskih delovnih nalogov:
  • Brez – rok izdelave se ne določi.
  • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum roka izdelave vsem delovnim nalogom,
  • Dni pred pričetkom izdelave nadrejenega – vnesemo število (delovnih) dni za katere je rok izdelave podrejenih delovnih nalogov pred datumom pričetka izdelave nadrejenega naloga).
 • Datum pričetka izdelave podrejeni –  nastavitve vezane na izračun datuma pričetka izdelave podrejenih rezervacijskih delovnih nalogov:
  • Enako nadrejenemu – podrejeni delovni nalog ima datum pričetka izdelave enak datumu pričetka izdelave nadrejenega delovnega naloga,
  • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum pričetka izdelave vsem podrejenim delovnim nalogom,
  • Izračun po pretočnem času – datum pričetka izdelave se izračuna glede na pretočni čas izdelave izdelka (rok izdelave podrejenega delovnega naloga – število delovnih dni iz pretočnega časa izdelka).
  • Izračun po dnevni količini – datum pričetka izdelave se izračuna glede na dnevno količino izdelave izdelka (rok izdelave podrejenega delovnega naloga – razpisana količina/dnevna količina izdelka).

 

Preko gumba »Potrdi« izvedemo razpis rezervacijskih delovnih nalogov.

Natisni