Nahajališča

Namen šifranta je vnos nahajališč osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter popravljanje nazivov obstoječih nahajališč. Posameznemu nahajališču lahko določimo tudi kateremu stroškovnemu mestu priprada. Pri vnašanju osnovnih sredstev ali drobnega inventarja in izbiri nahajališča, nam bo program tako vpisal tudi stroškovno mesto, kateremu pripada.

Natisni