Zgled za izpis Rekapitulacijskega poročila RP-O

1.  V glavnem menuju poženemo ukaz Obračun / Kvartalno poročilo KP-O.

2.  V okenci Obdobje od do vpišemo leto in mesec poročanja za tekoče obdobje npr. 2007 in 3.

3.  V okenci Obdobje od do vpišemo leto in mesec za popravke, npr. 2007 in 2.

4.  Vpišemo ime in priimek odgovorne osebe, ime in priimek kontaktne osebe in telefonsko številko kontaktne osebe.

5.  Ko smo podatke vpisali, kliknemo na gumb Predogled in se izpiše obrazec, ki smo ga dolžni poslati davčnemu uradu.

6.  Ko preverimo podatke na izpisu, lahko podatke izvozimo v xml datoteko ali pa kar direktno izvozimo v E-davke preko gumba .

Natisni