Verzija 2020.03.001 z dne 28.2.2020

 • Knjiženje
  • Prejem – Vračilo
   • Na vnosu dokumentov vračil se je odprlo vnos fakturne cene in popustov ter s tem nabavnih cen in vrednosti. Ostali podatki kalkulacije (prodajne in maloprodajne cene, razlike v ceni) pa se vedno napolnijo iz zadnje kalkulacije in vnos ali sprememba teh podatkov ni možna. Prav tako ni možen vnos odvisnih stroškov, kateri se vedno postavijo na 0. S tem se je omogočilo izvajanje vračil dobaviteljem po cenah in popustih, po katerih je bil prejem narejen.
   • Na preglednici dokumentov vračil gumbi »Kopiraj«, »Interni prenosi« in »Polni off-line« so neaktivni. Polnjenje cenikov se iz dokumentov vračil ne izvaja.
  • Gotovinska prodaja
   • Pri vnosu strank na gotovinski račun preko gumba »Iz interneta…(F5)« je območje (država) iskanja strank odvisno od lokalizacije iC (SI, HR, RS).
   • »touchscreen« vmesnik: v primeru, ko je velikost hitrih gumbov izven območja dosega, v katerem se lahko širino uravna z miško, se ob zaprtju in odprtju vmesnika širina hitrih gumbov ponastavi na osnovne vrednosti.
  • Knjiženje v knjigovodstvo
   • Pri knjiženju gotovinske prodaje v posredno knjiženje, ko se knjiži za več dni ali za cel mesec hkrati, se je uredilo vrstni red vknjižb tudi glede na datum računov. To pomeni, da je zaporedje tako po zaporedni številki knjižbe in po datumu računov.

Natisni