Verzija 2019.10.001 z dne 2.8.2019

  • Knjiženje – delovni nalogi; pri nastavitvenih podatkih »prenosa« sestavin delovnih nalogov na skladišče kooperantov je sedaj knjiga delovnih nalogov obvezen podatek.

 

Povezane vsebine

NDK

  • Naročila kupcev – prenos naročila kupca v delovne naloge VRP; odpravljena napaka zamikanja roka izdelave za vrstice naročila od druge naprej.

 

Artikli

  • Podatki o artiklu (F7) – dodana možnost izklopa prikaza »nekurantne zaloge« na skupni zalogi, na preglednici »zaloga« in na preglednici »napoved«. V primeru vklopa te opcije, se v zalogi ne upoštevajo skladišča, ki so v šifrantu skladišč označena z »izločeno iz planiranja«.
  • Preglednica artiklov (F8), izbira artiklov (F5) – dodana možnost izklopa prikaza »nekurantne zaloge«. V primeru vklopa te opcije, se v zalogi ne upoštevajo skladišča, ki so v šifrantu skladišč označena z »izločeno iz planiranja«.

Natisni