Gumb »Priprava serije« na Zavihku »Splošno«

Gumb je aktiven le, če se za izdelek delovnega naloga spremljajo serije in je v nastavitvah programa aktivirana opcija »Priprava serij« in ima delovni nalog izpolnjen podatek o roku izdelave. Program vsebuje naslednje sisteme priprave serij:

 • sistem LDDD
 • sistem XLLZZ
 • sistem KSL
 • sistem LLSSSSS
 • sistem OSSSSL
 • sistem GLSES
 • sistem OZZZZZMMLL
 • sistem LLOSSSS

 

Sistem priprave serij se določi v nastavitvah okolja tako, da vnesete ključ »VRPSERIJA« in ustrezno vrednost ključa (LDDD,  XLZZ ali KSL)

 

 

Sistem LDDD

Aktiviranje gumba (funkcije) »Priprava serije« povzroči naslednje:

 • Izdelku dodeli serijo s številko LDDD. Pri čemer L predstavlja zadnjo cifro iz letnice roka izdelave delovnega naloga, DDD pa zaporedni dan v letu, ki ga predstavlja rok izdelave (npr. za rok izdelave 10.01.2009 bi se formirala serija 9010).
 • V šifrant serij se doda serija artikla. Poleg šifre se vpiše tudi naziv serije in rok trajanja. Naziv serije je enak nazivu izdelka. Rok trajanja pa se izračuna glede na dodatno lastnost »ROK« iz matičnih podatkov izdelka:

 

 • V kolikor je vrednost lastnosti »ROK« (ta mora biti številčni podatek!) med 1 in 1000 pomeni ta vrednost število mesecev roka trajanja. Tako se rok trajanja izračuna tako, da se zadnjemu dnevu meseca roka izdelave delovnega naloga doda število mesecev iz lastnosti. Za rok izdelave 15.1.2009 in »ROK« 24 bi torej bil rok trajanja izračunan na 31.1.2011.
 • V kolikor je vrednost lastnosti »ROK« (ta mora biti številčni podatek!) nad 1000 pomeni ta vrednost število dni roka trajanja. Tako se rok trajanja izračuna tako, da se datumu iz roka izdelave delovnega naloga doda število dni iz lastnosti. Za rok izdelave 15.1.2009 in »ROK« 1031 bi torej bil rok trajanja izračunan na 15.2.2009.

 

V kolikor gumb (funkcijo) izberemo na delovnem nalogu (ki še ni zaključen) in že ima vneseno serijo, se serija izdelka na delovnem nalogu zamenja, stara pa se v šifrantu serij izbriše (vendar le, če na tej seriji še ni bilo prometa).

Sistem XLLZZ

Aktiviranje gumba (funkcije) »Priprava serije« povzroči naslednje:

 • Odpre se preglednica s serijami artikla glavne sestavine izdelka.
 • Ko v preglednici izberemo serijo glavne sestavine, se izdelku samodejno dodeli serija s številko XLLZZ. Pri čemer X predstavlja šifro izdelka, LL predstavlja zadnji cifri iz letnice prvega prejema izbrane serije glavne sestavine, LL pa predstavlja zaporedni prejem glavne sestavine izbrane serije med vsemi prejemi (vseh serij) te sestavine v letu.
 • V šifrant serij se doda serija izdelka, pri čemer je: naziv serije enak nazivu izdelka, izračuna se rok trajanja in sicer:
  • če artikel (izdelek) nima dodatne lastnosti »ROK« ali pa je vrednost te lastnosti enaka »0«, potem je rok trajanja serije izdelka enak roku trajanja izbrane serije glavne sestavine,
  • če je vrednost dodatne lastnosti »ROK« večja ali enaka 1 potem se rok trajanja določi kot zadnji dan meseca iz seštevka mesec iz roka izdelave + število mesecev iz lastnosti »ROK«

Iz izbrane serije glavne sestavine pa se v serijo izdelka prepišejo še: datum proizvodnje, čistost, ustreznost vzorca ter datum analize.

 

V kolikor gumb (funkcijo) izberemo na delovnem nalogu (ki še ni zaključen) in že ima vneseno serijo, se serija izdelka na delovnem nalogu zamenja, stara pa se v šifrantu serij izbriše (vendar le, če na tej seriji še ni bilo prometa).

Sistem KSL

Aktiviranje gumba (funkcije) »Priprava serije« povzroči naslednje:

 • Izdelku dodeli serijo s številko K-S/L. Pri čemer K predstavlja šifro knjige delovnega naloga, S številko delovnega naloga in L leto delovnega naloga (npr. DN-0000250/2011).
 • V šifrant serij se doda serija artikla. Poleg šifre serije se vpiše tudi naziv serije (ki je enak nazivu izdelka delovnega naloga). Ostali podatki se na seriji ne izpolnjujejo.

Sistem LLSSSSS

Aktiviranje gumba (funkcije) »Priprava serije« povzroči naslednje:

 • Izdelku dodeli serijo s številko LLSSSSS. Pri čemer LL predstavlja zadnji dve cifri leta delovnega naloga, SSSSS pa številko delovnega naloga (npr. 1300150; leto 2013, delovni nalog št. 150).
 • V šifrant serij se doda serija artikla. Poleg šifre serije se vpiše tudi naziv serije (ki je enak nazivu izdelka delovnega naloga). Ostali podatki se na seriji ne izpolnjujejo.

 

Sistem OSSSSL

Aktiviranje gumba (funkcije) »Priprava serije« povzroči naslednje:

 • Izdelku dodeli serijo s številko OSSSSL. Pri čemer O predstavlja prvi znak iz opombe knjige delovnega naloga, SSSS štirimestno številko delovnega naloga in  L zadnjo cifro iz letnice delovnega naloga,
 • V šifrant serij se doda serija artikla. Poleg šifre se vpiše tudi naziv serije in rok trajanja. Naziv serije je enak nazivu izdelka. Rok trajanja pa se izračuna glede na dodatno lastnost »ROK« iz matičnih podatkov izdelka:
  • V kolikor je vrednost lastnosti »ROK« (ta mora biti številčni podatek!) med 1 in 1000 pomeni ta vrednost število mesecev roka trajanja. Tako se rok trajanja izračuna tako, da se zadnjemu dnevu meseca datuma pričetka izdelave delovnega naloga doda število mesecev iz lastnosti. Za datum pričetka izdelave 15.1.2009 in »ROK« 24 bi torej bil rok trajanja izračunan na 31.1.2011.
  • V kolikor je vrednost lastnosti »ROK« (ta mora biti številčni podatek!) nad 1000 pomeni ta vrednost število dni roka trajanja. Tako se rok trajanja izračuna tako, da se datumu iz pričetka izdelave delovnega naloga doda število dni iz lastnosti. Za datum pričetka izdelave 15.1.2009 in »ROK« 1031 bi torej bil rok trajanja izračunan na 15.2.2009.

V kolikor gumb (funkcijo) izberemo na delovnem nalogu (ki še ni zaključen) in že ima vneseno serijo, se serija izdelka na delovnem nalogu zamenja, stara pa se v šifrantu serij izbriše (vendar le, če na tej seriji še ni bilo prometa).

 

Sistem GLSES

Aktiviranje gumba (funkcije) »Priprava serije« povzroči naslednje:

 • Odpre se preglednica s seznamom serij glavne sestavine. Na preglednici mora uporabnik izbrati vrstico (serijo) z gumbom »Izberi« ali dvoklikom (ali entrom). Glavna sestavina je tista, ki ima v sestavnici izdelka (delovnega naloga) podatek »glavna Sestavina« = ü.
 • Izbrana serija se vpiše v serijo izdelka delovnega naloga.
 • V šifrant serij izdelka se doda serija artikla. Poleg šifre se vpiše tudi naziv serije in rok trajanja, ki sta enaka kot na izbrani seriji glavne sestavine.

 

V kolikor gumb (funkcijo) izberemo na delovnem nalogu (ki še ni zaključen) in že ima vneseno serijo, se serija izdelka na delovnem nalogu zamenja, stara pa se v šifrantu serij izbriše (vendar le, če na tej seriji še ni bilo prometa).

 

Sistem OZZZZZMMLL

Aktiviranje gumba (funkcije) »Priprava serije« povzroči naslednje:

 • Izdelku dodeli serijo s številko OZZZZZMMLL. Pri čemer O predstavlja prvi znak iz opombe knjige delovnega naloga, ZZZZZ petmestno številko delovnega naloga, MM mesec in LL zadnje cifre iz letnice delovnega naloga,
 • V šifrant serij se doda serija artikla. Poleg šifre se vpiše tudi naziv serije in rok trajanja. Naziv serije je enak nazivu izdelka. Rok trajanja pa se izračuna glede na dodatno lastnost »ROK« iz matičnih podatkov izdelka:
  • V kolikor je vrednost lastnosti »ROK« (ta mora biti številčni podatek!) med 1 in 1000 pomeni ta vrednost število mesecev roka trajanja. Tako se rok trajanja izračuna tako, da se zadnjemu dnevu meseca datuma pričetka izdelave delovnega naloga doda število mesecev iz lastnosti. Za datum pričetka izdelave 15.1.2009 in »ROK« 24 bi torej bil rok trajanja izračunan na 31.1.2011.
  • V kolikor je vrednost lastnosti »ROK« (ta mora biti številčni podatek!) nad 1000 pomeni ta vrednost število dni roka trajanja. Tako se rok trajanja izračuna tako, da se datumu iz pričetka izdelave delovnega naloga doda število dni iz lastnosti. Za datum pričetka izdelave 15.1.2009 in »ROK« 1031 bi torej bil rok trajanja izračunan na 15.2.2009.

 

V kolikor gumb (funkcijo) izberemo na delovnem nalogu (ki še ni zaključen) in že ima vneseno serijo, se serija izdelka na delovnem nalogu zamenja, stara pa se v šifrantu serij izbriše (vendar le, če na tej seriji še ni bilo prometa).

 

Sistem LLOSSSS

Aktiviranje gumba (funkcije) »Priprava serije« povzroči naslednje:

 • Izdelku dodeli serijo s številko LLOSSSS. Pri čemer LL predstavlja zadnji dve cifri iz letnice roka izdelave delovnega naloga, O prvi znak iz opombe knjige delovnega naloga in SSSS štirimestno številko delovnega naloga.
 • V šifrant serij se doda serija artikla. Poleg šifre se vpiše tudi naziv serije in rok trajanja. Naziv serije je enak nazivu izdelka. Rok trajanja pa se izračuna glede na dodatno lastnost »ROK« iz matičnih podatkov izdelka:

 

 • V kolikor je vrednost lastnosti »ROK« (ta mora biti številčni podatek!) med 1 in 1000 pomeni ta vrednost število mesecev roka trajanja. Tako se rok trajanja izračuna tako, da se zadnjemu dnevu meseca roka izdelave delovnega naloga doda število mesecev iz lastnosti. Za rok izdelave 15.1.2009 in »ROK« 24 bi torej bil rok trajanja izračunan na 31.1.2011.
 • V kolikor je vrednost lastnosti »ROK« (ta mora biti številčni podatek!) nad 1000 pomeni ta vrednost število dni roka trajanja. Tako se rok trajanja izračuna tako, da se datumu iz roka izdelave delovnega naloga doda število dni iz lastnosti. Za rok izdelave 15.1.2009 in »ROK« 1031 bi torej bil rok trajanja izračunan na 15.2.2009.

 

V kolikor gumb (funkcijo) izberemo na delovnem nalogu (ki še ni zaključen) in že ima vneseno serijo, se serija izdelka na delovnem nalogu zamenja, stara pa se v šifrantu serij izbriše (vendar le, če na tej seriji še ni bilo prometa).

Natisni