Verzija 2017.01.000

 • Potrjevanje potnih nalogov
  • Omogočeno potrjevanje potnih nalogov v primeru potrjevanje samo obračuna
  • Omogočeno potrjevanje potnih nalogov v primeru, če se predloga potrjuje samo v primeru izplačila predujma
  • Urejeno določanje statusa kopiranega potnega naloga v določenih primerih potrjevanja potnih nalogov. Podatki obračun izvršen, obračunal/a in pregledal in odobril se ne kopirajo.
 • Prenos v dvostavno knjigovodstvo
  • Urejeno upoštevanje analitik iz obračunskih vrstic med pripravo rednih ali evidenčnih knjiženj. Analitike se upoštevajo v primeru izbranih naslednjih nastavitev prenosa v dvostavno knjigovodstvo
   • Zbirno po kontih v okviru enega naloga za službeno potovanje ali
   • Zbirno po kontih za vse prenesene naloga za službeno potovanje
 • Priprava obračuna – izračun dnevnic
  • Omogočen izračun dnevnic za javni sektor na ravni dneva. Nov način izračuna dnevnic se izvaja v povezavi z novo nastavitvijo programa na zavihku dnevnice: Javni sektor – ločen obračun po dnevih.

Natisni