Verzija 2019.06.001 z dne 19.04.2019

  • Urejeno upoštevanje podatkov začasnega bivališča v primeru povezave med šifrantoma zaposlenih in strank.
  • Obrazci e-VEM
    • Omogočeno urejanje podatkov na vlogah M-1, M-2 in M-3 ločeno od trenutno veljavnih podatkov v šifrantu zaposlenih.

Natisni