Gumb Zbiri (začetno stanje)

Ob kliku na ta gumb  - Zbiri (Alt R) se odpre okno Zbirni podatki o prejemu z oznako leta za katero pripravljamo prejem, šifro vrste prometa in številko prejema. Preračunajo in prikažejo se zbirni podatki dokumenta. Na tak način lahko pregledujemo podatke o začetnem stanju brez da bi bilo prejem potrebno natisniti.

Natisni