Verzija 2019.09.001 z dne 12.07.2019

  • Pri pripravi temeljnice je možno knjižiti premije KDPZ in PPZ na dodatno analitiko Stranka
  • Evidenca prisotnosti
    • Omogočen vnos šifre stroškovnega nosilca pri vnosu posameznega dogodka.
    • Polja stroškovno mesto (šifra), stroškovno mesto (naziv), stroškovno mesto vrstice (šifra), stroškovno mesto vrstice (naziv), stroškovni nosilec (šifra), stroškovni nosilec (naziv), stroškovni nosilec vrstice (šifra), stroškovni nosilec vrstice (naziv) so dodana v OLAP analizo koraka 3.

 

Natisni