Zapisnik o prevzemu osnovnega sredstva

·      Družba: Izberemo družbo, ki nam jo izpiše na izpisu.

·      Datum pridobitve od… do… : Vpišemo datum pridobitve OS

·      Pričakovana doba uporabe : Vpišemo pričakovano dobo uporabe OS

·      Osnovno sredstvo od… do… : Vpišemo šifro OS za katerega želimo pripraviti zapisnik

·      Vodja sektorja, ki prevzema OS : Vpišemo osebo, ki vodi komisijo za prevzem OS

·      2. Član : Vpišemo člana, ki sestavlja komisijo za prevzem OS

·      3. Član : Vpišemo člana, ki sestavlja komisijo za prevzem OS

·      Kraj : Vpišemo kraj, kjer prevzemamo OS

·      Datum : Vpišemo datum, ko prevzemamo OS

Natisni