Zapiranje odprtih postavk s pripomočkom v modulu Spremljanje plačil računov

V modulu Spremljanje plačil računov je med Pripomočki na voljo obdelava Zapiranje računov stranke, ki omogoča, da na vseh koristnikih, ki imajo vsoto odprtih postavk enako nič, zaprete vse odprte postavke.

Zapiranje odprtih postavk s pripomočkom v modulu Spremljanje plačil računov

Natisni