Izvoz v DK

Izbira Izvoz v DK nam omogoča knjiženje amortizacije v Dvostavno knjigovodstvo. Pri izvozu preko mape – mesto datoteke se pripravi datoteka PROMET.W-1.

·      Datum: predlaga se od 1.1. do 31.12. leta iz Nastavitev. Vpišemo datum za katerega želimo knjižiti amortizacijo.

·      Mesto datoteke: vpišemo ali izberemo datoteko kamor bomo shranili podatke za uvoz v DK.

·      Opis: vpišemo opis vknjižbe

·      Knjiženje v DK: direktno knjiženje temeljnice amortizacije v posredno knjiženje Dvostavnega knjigovodstva.

 

Pri izpolnjenem pogoju Obračun po mesecih in izpolnjenem pogoju Zaklepanje obdobij, program preverja ali je za vneseno obdobje že bila prenesena amortizacija v glavno knjigo:

1.  Če je že bila, program opozori glede na datum vpisan v polje Datum zadnjega prenosa. Dovoljen datum OD mora biti višji kot Datum zadnjega prenosa.

 

2.  Ob pripravi podatkov za izvoz, poleg obdobja za prenos, ki je obvezno mesec, preveri ali se je že prenesena amortizacija do obdobja spremenila. Pri spremenjeni amortizaciji v predhodnih obdobjih, program zbere razlike in jih posebej vključi v temeljnico pod katero se je prenesla amortizacija obdobja iz vnosnega zaslona.

 

Natisni