Verzija 2020.10.004

Obračun storitev 

Dopolnitev se nanaša na izpis Poračuni občine. 

Natisni