Gumb »Razpis po artiklu«

Funkcija je namenjena prenosu (razpisu) vrstic plana proizvodnje istega artikla v en delovni nalog.

Po izboru gumba »Razpis po artiklu« se odpre nastavitveno okno razpisa:

Splošno:

 • Šifra skladišča – razpis lahko omejimo samo na plan, ki se nanaša na izbrano skladišče.
 • Datum odpreme – razpis lahko omejimo samo na plan, ki se nanaša na izbran datum odpreme.
 • Artikel – izbor (F2) artikla iz plana, aktivira se preglednica v kateri se prikazujejo le še vrstice plana, ki niso razpisane ter ustrezajo zgoraj določenemu podatku o skladišču in datumu odpreme. Gumb »Podrobnosti« prikaže podatke o predvidenemu gibanju zaloge (prihod, odhod, razpoložljivost) izbranega artikla. Po izboru artikla se pod šifro artikla prikažejo podatki o nazivu artikla, trenutni zalogi, skupni potrebi, skupnemu prhodu na zalogo, napovedani zalogi ter njegovi optimalni seriji.
 • Količina – možnost vnosa količine ali izbire količine iz vrtsic plana. Pri izboru (F2) iz preglednice, se v preglednici prikazujejo samo še vrstice plana za izbran artikel. V preglednici izberemo eno ali več vrstic (CTRL + levi klik miške; ali gumb »Izberi vse«); na ta način lahko več vrstic plana istega artikla razpišemo v en delovni nalog. Po izboru vrstic plana, se seštejejo količine »Za izdelavo« vseh izbranih vrstic. Tako predlagano količino lahko tudi še spremenimo.
 • Rok izdelave –  nastavitve vezane na izračun roka izdelave delovnega naloga:
  • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum roka izdelave delovnega naloga,
  • Dni pred datumom odpreme – vnesemo število (delovnih) dni za katere je rok izdelave delovnega naloga pred datumom odpreme iz plana (v primeru izbora več vrstic plana, se upošteva najzgodnejši datum odpreme).
 • Datum pričetka izdelave –  nastavitve vezane na izračun datuma pričetka izdelave delovnega naloga:
  • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum pričetka izdelave delovnega naloga,
  • Izračun po pretočnem času – datum pričetka izdelave se izračuna glede na pretočni čas izdelave izdelka (rok izdelave delovnega naloga – število delovnih dni iz pretočnega časa izdelka),
  • Izračun po dnevni količini – datum pričetka izdelave se izračuna glede na dnevno količino izdelave izdelka (rok izdelave delovnega naloga – razpisana količina/dnevna količina izdelka).
 • Knjiga delovnih nalogov – izbor knjige delovnih nalogov v katero razpisujemo proizvodnjo.
 • Vzemi knjigo DN iz artikla – v kolikor je opcija izbrana, potem se artikel razpiše v knjigo delovnega naloga tako, kot jo ima določeno v šifrantu artiklov (če je nima pa v knjigo izbrano v podatku zgoraj).
 • Avtomatsko dodeli serijo izdelka – v kolikor je opcija vklopljena, se bo serija izdelka na delovni nalog vpisala samodejno (če se izdelku spremljajo serije) po sistemu nastavljenemu v spremenljivkah okolja.
 • Avtomatsko dodeli serijske številke - v kolikor je opcija vklopljena (ü) potem se v delovnem nalogu izpolnita podata »Serijska št. od« in »Serijska št. do« po sistemu določenem v nastavitvah okolja (ključ VRPSERST).

 

Povezava z NK: 

 • Stroškovno mesto NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese stroškovno mesto.
 • Stroškovni nosilec NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese stroškovni nosilec.
 • Referent NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese referent.
 • Sestavnica iz NK – v kolikor je opcija vklopljena, se pri izdelavi delovnega naloga upošteva sestavnica izdelka iz vrstice naročila kupca (če je vrstica plana nastala iz naročila kupca), v nasprotnem se upošteva veljavna standardna sestavnica izdelka.
 • Naziv artikla NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese naziv artikla (v opombo delovnega naloga).
 • Opis artikla NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese opis artikla (v opombo delovnega naloga).
 • Tekst v glavi NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese tekst glave (v glavo dokumenta delovnega naloga).
 • Tekst v nogi NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese tekst noge (v nogo dokumenta delovnega naloga).

 

Preko gumba »Potrdi« izvedemo razpis proizvodnje.

 

Preko gumba »Nastavitve« lahko nastavimo (predlagane ali privzete vrednosti), ki se pojavijo ob aktiviranju okna obdelave. Dostop do nastavitev obdelave lahko nepooblaščenim operaterjem preprečimo preko aplikacijskega varnostnega sistema

Natisni