Glavni menI

Po zagonu poljubnega programa SAOP, ki deluje v okolju Windows, se najprej odpre glavno programsko okno, ki ga vidimo na spodnji sliki.

Glavno programsko okno je izhodišče, saj omogoča sprehajanje po vseh sklopih programa. Za začetek si oglejmo kratek opis menijev in podmenijev, ki so razporejeni v njih.

Plačilni nalogi (Alt+N) – Priprava plačilnih nalogov (A) in Plačila nalogov (I).

Šifranti (Alt+F)odpremo šifrant Strank in šifrant Tipi nalogov.

Pripomočki (Alt+M)Odklepanje plačilnih nalogov in Priprava bremepisov

Nastavitve programa – nastavimo osnovne nastavitve

Poročila – tu najdemo poročila, ki so pripravljena s Saop poročevalcem.

Zapri (Alt+Z)s tem ukazom zapustimo program.

Natisni