Gumb »Razdeli naročilo«

Funkcija je namenjena razdelitvi ene vrstice plana (ki se nanaša na vrstico naročila kupca, lahko pa tudi ne) na več vrstic z različnimi proizvodnimi datumi in količinami. Razdeljene vrstice se prenesejo tudi v naročilo kupca.

Po izboru gumba »Razdeli naročilo« se odpre okno z naslednjimi podatki:

 

Zgornji del (pred preglednico) je informativne narave in prikazuje naslednje podatke:

  • vrstica plana za katero izvajamo funkcijo »razdeli naročilo«
  • naročnik (šifra in naziv kupca)
  • naročilo (številka naročila kupca na katerega se nanaša vrstica)
  • vrstica naročila
  • artikel (šifra in naziv artikla)
  • datum odpreme (iz naročila kupca)
  • število dni rezerve – podatek koliko dni datumom odpreme se predlaga rok izdelave delovnega naloga (a prvo vrstico v preglednici)
  • naročena količina (naročena količina na vrstici naročila kupca)

V spodnji del preglednice se samodejno predlaga celotna naročena količina vrstice, ki jo delimo na več vrstic, kot rok izdelave se predlaga datum odpreme zmanjšan za število dni rezerve.

V preglednico dodajamo nove količine in roke izdelave pri čemer program kontrolira (opozarja) da je vsota vseh količin enaka/različna od naročene količine. Npr.:

Naročeno količino smo razdelili na trikratno proizvodnjo (100 + 25 + 25 enot z različnimi datumi).

Ko z razdelitvijo zaključimo, razdelitev potrdimo preko gumba »Razdeli«. Iz ene vrstice plana proizvodnje bo nastalo toliko vrstic, kot smo jih vnesli v zgornjo preglednico. V kolikor je vrstica plana vezana na naročilo kupca se bodo tudi v naročilu kupca poleg prvotne vrstice pojavile dodatne vrstice za naročeni artikel (z ustreznimi datumi odpreme). Sitem bo samodejno korigiral potrjeno in naročeno količino.

Natisni